Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

justinek
justinek
justinek
justinek
2723 64e8
justinek
3425 2350 500
Reposted fromperfecttime perfecttime vialitka litka
justinek
3425 2350 500
Reposted fromperfecttime perfecttime vialitka litka
justinek
3425 2350 500
Reposted fromperfecttime perfecttime vialitka litka
justinek
3143 9b5a 500
Reposted fromana25 ana25 vialitka litka

April 01 2015

justinek
9554 8bec

March 30 2015

justinek
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
justinek
justinek
justinek
justinek
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
justinek

March 24 2015

justinek
1605 394e 500
justinek
1416 152f 500
Reposted fromrol rol viaCarrere Carrere
justinek
6780 adf0
Speechless...

This scene made me fall in love. 

justinek
0491 4ff5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaCarrere Carrere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl