Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2014

justinek
  W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć [...] Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu- jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromIriss Iriss viastrangeme strangeme

September 02 2014

justinek

May 25 2014

April 26 2014

justinek

February 28 2014

justinek
justinek

December 07 2013

8455 e4e0 500

hinduhearthrob:

So the mountains look nice this morning

Reposted fromunco unco viaweheartit weheartit

November 22 2013

justinek
2244 0bd8
Tags: mountains
Reposted fromscorpix scorpix

November 02 2013

justinek

September 17 2013

justinek
4614 ea62
sam widok odpręża :))
Reposted fromIriss Iriss viadefinicjamilosci definicjamilosci

July 19 2013

justinek
0179 f8bc
Sky open
Reposted fromSSivySS SSivySS viarunthistown2 runthistown2

July 18 2013

justinek
W górach jest wszystko co kocham, góry to przystań, niekończąca się nadzieja, że można żyć życiem i wierzyć nie dotykając.
— Ksiądz Tischner
Reposted fromstylte stylte viatruesoup truesoup

June 26 2013

justinek

June 01 2013

justinek

March 31 2013

justinek

March 13 2013

justinek

February 21 2013

justinek

January 25 2013

justinek
justinek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl