Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

justinek
Reposted frombluuu bluuu viazmora zmora
justinek
7311 b505
Reposted fromambermoon ambermoon viainspirations inspirations
justinek
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"

May 17 2015

justinek
justinek
6845 0fda
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawolalabym wolalabym
justinek

April 30 2015

justinek
3528 c43d 500
Reposted fromslodziak slodziak viamojenastroje mojenastroje
justinek
5625 e08a
Reposted fromscorpix scorpix viaslodziak slodziak
justinek
justinek

April 17 2015

justinek
8440 6c57 500
justinek
0914 9986
Reposted fromhestjapa hestjapa viamiimi miimi
justinek
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Tags: quotes
Reposted fromr3m0 r3m0 viamiimi miimi
justinek
8425 7c6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
justinek

April 12 2015

justinek
6316 10b2
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaRedPenny RedPenny
justinek
justinek
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne viacalifornia412 california412
justinek
Uwielbiam rozmawiać z Tobą w nocy, tuż przed snem. Jesteś najwspanialszym happy endem dnia, jaki tylko można sobie wyobrazić, bez względu na to, jak podły czy dobry ten dzień był. I to tylko dzięki Tobie, beznadziejny dzień przestaje taki być, a dobry jest jeszcze lepszy, najlepszy. Bo dzień chociaż przez chwilkę spędzony z Tobą to dobry dzień.
Reposted fromMissTake MissTake viacalifornia412 california412
justinek
Reposted frombluuu bluuu viavestige vestige
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl